Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

Bổ sung nội dung cho Khóa Quản lý sàn giao dịch BĐS

Thông báo
Chương trình đào tạo Quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản


Để hoàn thiện chương trình đào tạo Quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản, ngoài chương trình khung của Bộ Xây dựng (tương tự Môi giới BDS, phần chuyên ngành quản lý sàn có 02 buổi riêng).


Chúng tôi sẽ tăng thêm thời lượng cho lớp quản lý sàn từ 2-3 buổi, tùy điều kiện cho phép (sỉ số đăng ký đông)

Nội dung tăng thêm gồm:

1.Pháp luật trong kinh doanh: luật doanh nghiệp, hợp đồng, kế toán - thuế cho cấp quản lý: 01 buổi

2. Quản trị nhân sự: tuyển dụng, đào tạo nội bộ, động viên, sa thải: 01 buổi

3. Marketing online: email marketing, SEO, adword google: 01 buổi

Dự kiến lớp Quản lý sàn sẽ nhập về học tại 131 Cô Bắc, Q.1. Học tối 2-4-6

Bắt đầu vào tối thứ 6 ngày 08/4/2016


Mong các anh/chị cập nhật các nội dung trên

Trân trọng.

Cập nhật Thời khóa biểu các khóa học bất động sản tại 131 Cô Bắc, Q.1

www.daihochcm.edu.vn

Các anh/chị học viên các khóa BĐS cập nhật thường xuyên TKB của khóa mình để sắp xếp thời gian học cho hợp lý.
Trong quá trình học, có những chuyên đề vì lý do công việc các anh/chị phải nghỉ nên phiếu điểm danh sẽ không đầy đủ, dẫn đến việc không được tham dự bài kiểm tra học phần.
Tạo điều kiện chủ động thời gian cho các anh/chị, nhà trường thông báo TKB các khóa học 2-4-6 và 3-5-7 để các anh/chị chủ động chọn lựa học bù các chuyên đề còn thiếu, điền đầy đủ vào phiếu điểm danh, trước ngày làm bài kiểm tra học phần thì vẫn được chấp nhận.
Mọi chi tiết xin liện hệ: (08) 3507.2985 - 3507.2987 - 0919.51.2011