Thứ Tư, 26 tháng 10, 2016

Đầu tư BĐS thành công: Nắm vững các thuộc tính cơ bản của Bất động sản


Bất động sản là loại hàng hóa Đặc Biệt. Nắm vững các đặc tính của nó là nhu cầu tự nhiên và cũng là cần thiết cho mỗi chúng ta, ở cả góc độ mua ngôi nhà để sinh sống hay để đầu tư.

1. Tính Bất động.
 
Người ta không thể di chuyển Bất động sản hay nói một cách chính xác hơn là không thể di chuyển một mảnh đất từ nơi này sang nơi khác. Điều này có ý nghĩa quan trọng là giá cả Bất động sản tuỳ thuộc vào địa điểm cụ thể nơi nó toạ lạc và mang tính chất địa phương.

2. Tính không đồng nhất.

Thông thường ít có hai Bất động sản nào có đặc điểm giống hệt nhau. Do vậy Bất động sản gắn liền với đặc điểm cụ thể của Bất động sản đó.

 3. Tính khan hiếm.

Diện tích đất là có hạn so với sự phát triển của dân số do vậy về lâu dài giá đất có xu hướng ngày càng tăng lên.

Trích từ Chương trình đào tạo bất động sản

Khóa học chứng chỉ hành nghề Môi giới BĐS - Bộ Xây dựng

thuộc Trường Kinh tế - Tài chính và Bất động sản IEFA

131 Cô Bắc, Q.1, Tp.HCM

(08) 3507.2986 -3507.2987 - 0933.75.95.95


4. Tính bền vững, đời sống kinh tế dài.

Bất động sản đặc biệt là đất đai có tính bền vững cao, đời sống kinh tế dài.

5. Khả năng co giãn của cung bất động sản kém.

Nhìn chung cung đối với Bất động sản là tương đối kém đàn hồi với những thay đổi giá cả, do có những hạn chế nhất định về cung ứng đất đai thể hiện trên các mặt sau:

- Tổng cung toàn bộ về đất đai là cố định.

- Cung ứng đất đai phù hợp với các mục đích riêng biệt là có giới hạn.

Bên cạnh các mặt hạn chế về mặt tự nhiên nên trên còn có mặt hạn chế về quy hoạch và đây là mặt hạn chế nổi bật nhất. Bởi vì:

Việc phân bổ đất đai cho những mục đích sử dụng cụ thể phải tuân thủ quy hoạch sử dụng đất đai trong từng thời kỳ.

Sự phân bổ khu vực và diện tích đất sử dụng cho nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, bến bãi, nhà ở... được thể hiện trong quy hoạch phát triển của địa phương trong từng thời kỳ. Do vậy thông thường là không thể tuỳ tiện chuyển mục đích sử dụng đất đai trái với quy hoạch.

Những thay đổi về chiều cao, diện tích đất xây dựng cũng phải đảm bảo tuân theo quy hoạch và điều lệ xây dựng của chính quyền địa phương.

6. Sự can thiệp và quản lý của Nhà nước chặt chẽ.

Do tính chất quan trọng của Bất động sản trước hết là đất đai đối với đời sống kinh tế, chính trị, xã hội nên Nhà nước thường có những quy định và có sự quản lý chặt chẽ đối với việc sử dụng và chuyển dịch Bất động sản.

Trích từ Chương trình đào tạo bất động sản

Khóa học BĐS - Bộ Xây dựng

thuộc Trường Kinh tế - Tài chính và Bất động sản IEFA

131 Cô Bắc, Q.1, Tp.HCM

(08) 3507.2986 -3507.2987 - 0933.75.95.95

7. Tài sản thực.

Bao gồm tất cả các quyền, quyền lợi và lợi nhuận liên quan đến quyền làm chủ Bất động sản. Khác với Bất đô
̣ng sản (Real estate) là một tài sản tự nhiên, một thực thể vật chất thì tài sản thực (Real Property) là một khái niệm phi vật chất.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét