Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

K38bE+K38cE+K39+K40 - Cập nhật Thời khóa biểu


Để chuẩn bị cho kỳ thi Sát hạch Chứng chỉ hành nghề tại Sở Xây dựng Tp.HCM dự kiến vào ngày 26/5/2017
Nhà trường đã thay đổi Thời khóa biểu các Khóa K38bE + K38cE + K39 + K40
Các nội dung cần chú ý:
1. Bổ sung lịch học Phong thủy Cơ bản vào 3 tối: Thứ 3 (25/4) + thứ 5 (27/4) và thứ 5 (04/5).
Đây là khóa học tặng cho các anh/chị đăng ký từ 2 lớp bất động sản trở lên.
Các anh/chị chỉ học 1 lớp nếu yêu thích môn học này có thể đăng ký với mức phí ưu đãi chỉ 300.000 đồng.
2. Khóa K38bE và K38cE sẽ ôn tập vào tối thứ 4 (03/5)và kiểm tra kết thúc môn vào tối thứ 2 (08/5)
3. Khóa Định giá sẽ bắt đầu vào tối thứ 3 (16/5).
Chi tiết các khóa xin truiy cập theo các link sau:
Các chi tiết khác xin liên hệ: 0933.75.95.95 hay (08) 3507.2984
Trân trọng