Thứ Tư, 28 tháng 12, 2016

Bất động sản - Cập nhật lịch học

www.daihochcm.edu.vn

Các anh/chị học viên các Khóa học Bất dộng sản vui lòng cập nhật thời khóa biểu

Do nhà trường xử lý để khóa học Môi giới BĐS kết thúc trước Tết âm lịch

nên chuyên đề Tổng quan Môi giới được đẩy lên tối ngày 28/12/2016 thay vì ngày 04/1/2017

Cụ thể xin cập nhật TKB mới nhất:

Khóa K35dE: http://www.daihochcm.edu.vn/thoi-khoa-bieu/2561/thoi-khoa-bieu.aspx

Khóa K36: http://www.daihochcm.edu.vn/thoi-khoa-bieu/2562/thoi-khoa-bieu.aspx

Khóa K37: http://www.daihochcm.edu.vn/thoi-khoa-bieu/2563/thoi-khoa-bieu.aspx

Trân trọng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét