Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

Ưu đãi lớn: Khóa học chứng chỉ hành nghề Bất động sản

www.daihochcm.edu.vn

Nhà trường thông báo đến các anh/chị học viên lịch khai giảng của
Chứng chỉ hành nghề Bất động sản
Khai giảng thường xuyên: Thứ 2 hàng tuần 
- Xin liên hệ: 0933.75.95.95
+ Thời gian: Các buổi tối từ 18g00 đến 21g00
Phần Kiến thức cơ sở và chuyên môn Môi Giới BĐS học tối 2-4-6
Phần chuyên môn Định giá và Quản lý sàn giao dịch BĐS học tối 3-5-7
+ Thời lượng: Cả 3 lớp: 28 buổi.
Môi giới BĐS: 16 buổi - Định giá BĐS: 16 buổi - Quản lý sàn giao dịch BĐS: 18 buổi
+ Phòng 305 - Cơ sở số 131 Cô Bắc, Q.1 (góc Cô Bắc - Ng Khắc Nhu)
Đăng ký sớm, trước ngày khai giảng, chỉ từ 1.100.000 đồng/lớp/học viên
1. Môi giới bất động sản

Thời khóa biểu tham khảo: 
2. Quản lý sàn giao dịch bất động sản:
3. Định giá bất động sản:
Ghi danh và chi tiết xin liên hệ: 131 Cô Bắc, Q.1
(08) 3507.2986 - 3507.2987 - 0933.75.9595
Khóa học môi giới BĐS - Trường đào tạo bất động sản IEFA
---------------------
Học viên đăng ký từ 02 lớp bất động sản trở lên được tặng
một trong các khóa học sau:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét