Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

CHÚ Ý: Từ 16/02/2016 phải thi sát hạch CCHN Môi giới BĐS

Các anh/chị học viên BĐS Chú ý:

Theo Thông tư số 11/2015/TT-BXD vừa được ban hành thì từ ngày 16/02/2016 nếu chưa có chứng chỉ hành nghề (CCHN) Môi giới BĐS thì phải thi sát hạch mới được cấp CCHN Môi giới BĐS.

Để đảm bảo quyền lợi của chính các anh/chị, nhà trường xin nêu vài điều cần lưu ý sau:

1. Nếu anh/chị đã nhận Giấy chứng nhận Môi giới BĐS thì phải nộp hồ sơ xin xét cấp CCHN Môi giới BĐS tại Sở Xây dựng Tp.HCM trước ngày 16/02/2016. (Thực chất thì chỉ còn 2 ngày là ngày thứ Sáu - 05/02/2016 - 27 Tết và ngày thứ Hai -15/02/2016 - mùng 8 Tết).Sau ngày 16/02/2016 các anh/chị sẽ phải tham gia thi sát hạch mới được cấp CCHN Môi giới BĐS.

Chi tiết hồ sơ nộp Sở xây dựng tp.HCM:

http://www.sangd.com/thongbao.aspx?param=2&id=2819

2. Các anh/chị đã có đủ 3 cột điểm (Kiến thức cơ sở; Chuyên ngành; Báo cáo thực tập) thì liên hệ ngay với nhà trường để nhận Giấy chứng nhận Môi giới và nộp hồ sơ xin xét cấp CCHN Môi giới BĐS tại Sở Xây dựng Tp.HCM trước ngày 16/02/2016. (Thực chất thì chỉ còn 2 ngày là ngày thứ Sáu - 05/02/2016 - 27 Tết và ngày thứ Hai -15/02/2016 - mùng 8 Tết). Sau ngày 16/02/2016 các anh/chị sẽ phải tham gia thi sát hạch mới được cấp CCHN Môi giới BĐS.

Danh sách được xét cấp Giấy chứng nhận mới nhất:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009391275514&fref=nf&pnref=story

3. Các anh/chị chưa hoàn tất khóa học, chưa đủ 3 cột điểm, thì sẽ tiếp tục học nhưng sẽ không được xét đổi CCHN mà phải tham gia kỳ thi sát hạch. Nhà trường sẽ hỗ trợ các anh/chị trong việc học tập nhằm đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới.

Một lần nữa, nhà trường lưu ý các anh/chị thấy mình đã đủ điều kiện (đủ 3 cột điểm của 3 bài kiểm tra) mà chưa được xét cấp giấy chứng nhận hoàn tất khóa học hay có sai sót trên giấy chứng nhận thì nhanh chóng liên hệ, phản hồi với nhà trường - (08) 3507.2986 - 0919.51.2011 để điểu chỉnh ngay.

Trân trọng.


Trường Kinh tế - Tài chính và Bất động sản IEFA

0 nhận xét:

Đăng nhận xét