Thứ Tư, 5 tháng 7, 2017

Thứ Năm (20/7)-Bắt đầu học Định giá Bất động sản

Khóa học Định giá bất động sản sẽ bắt đầu học vào tối nay thứ Năm ngày 20/7/2017

Thời lượng: 07 buổi
Thời gian: 18g --> 21g. Tối 3-5-7
Học phí:
1. Đã học Môi giới bất động sản tại IEFA: 900.000 đồng
2. Chưa học Môi giới bất động sản: 1.600.000 đồng
Chương trình học:
Chuyên đề 1: Tổng quan về dịch vụ định giá bất động sản 
      1) Giới thiệu về dịch vụ định giá bất động sản
      2) Vai trò của người định giá bất động sản trong thị trường bất động sản
   3) Nguyên tắc của hoạt động định giá bất động sản 
   4) Đạo đức nghề nghiệp trong định giá bất động sản
Chuyên đề 2: Quy trình và phương pháp định giá bất động sản 
      1) Phân tích thông tin về bất động sản 
      2) Lập hồ sơ và chứng thư định giá 
      3) Xác định nhiệm vụ định giá bất động sản 
      4) Khảo sát hiện trường thu thập thông tin bất động sản 
      5) Các phương pháp định giá bất động sản 
      6) Xác định giá bất động sản
      7) Lựa chọn phương pháp định giá bất động sản 
Chuyên đề 3: Định giá bất động sản 
      1) Căn cứ định giá bất động sản 
      2) Định giá bất động sản là đất đai 
      3) Định giá bất động sản là nhà ở 
      4) Định giá bất động sản là công trình xây dựng 
      5) Hồ sơ và chứng thư định giá bất động sản 
Báo cáo thực tập thực tế:Viết báo cáo thực tập định giá một bất động sản được chỉ định 
Chi tiết xin liên hệ: 0933.75.95.95 hay (08) 3507.2984
Trân trọng
Khóa học định giá bất động sản - Trường đào tạo bất động sản IEFA

0 nhận xét:

Đăng nhận xét