Thứ Tư, 26 tháng 10, 2016

Kinh nghiệm Quản lý văn phòng môi giới.

a. Điều hành hoạt động văn phòng môi giới.
         Ba công việc mà nhà môi giới phải đảm nhận:
-         Vạch ra mục tiêu và kế hoạch kinh doanh.
-         Tổ chức thực hiện công việc.
-         Đánh giá và động viên nhân viên văn phòng.
b. Lập kế hoạch hoạt động.
         + Xem xét một số vấn đề cơ bản sau:
-          Số lượng thương vụ bao nhiêu để đạt được mức doanh lợi tuyệt đối.
-          Xem chương trình quảng cáo như thế nào
-          Cần làm gì để đạt được mức bán theo yêu cầu.
         -    Kế hoạch ngân sách hoạt động cho văn phòng: Quảng cáo, chi phí liên quan, chi phí bưu phẩm điện thoại; tiền lương nhân viên; chi phí điện nước; chi phí bảo hiểm; văn phòng phẩm; khấu hao trang thiết bị văn phòng; tiền thuê văn phòng; thuế thu nhập; các chi phí khác.
c. Quản trị tài chính.
Trích từ Chương trình đào tạo bất động sản
Khóa học chứng chỉ hành nghề Môi giới BĐS - Bộ Xây dựng
thuộc Trường Kinh tế - Tài chính và Bất động sản IEFA
131 Cô Bắc, Q.1, Tp.HCM
(08) 3507.2986 -3507.2987 - 0933.75.95.95
d.Quản trị nhân sự
         + Lập kế hoạch nhân sự
         +  Tuyển nhân viên:
-                   Xác định năng lực chuyên môn của nhân viên.
-                   Động cơcủa  nhân viên: cách kiểm tra: trắc nghiệm, viết , phỏng vấn.
-                   Hình thức đào tạo của nhân viên trước kia.
-                   Thứ tự việc của nhân viên.
-                   Lựa chọn người quản lý văn phòng: có năng lực tổ chức, lập kể hoạch.
+  Đào tạo nghiệp vụ.
         + Đánh giá mức độ hoàn thành công việc của nhân viên.
         + Đưa ra mức lương, thưởng hợp lý: Trả lương dựa trên đóng góp cho doanh nghiệp; Giữ được tính cạnh tranh; Đảm bảo sự công bằng, đóng góp và hưởng thụ.
          Mức lương đó phải động viên được nhân viên; Phải phù hợp với điều kiện tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của văn phòng; Chính sách trả lương theo phần cứng và phần mềm
Trích từ Chương trình đào tạo bất động sản
Khóa học chứng chỉ hành nghề Môi giới BĐS - Bộ Xây dựng
thuộc Trường Kinh tế - Tài chính và Bất động sản IEFA
131 Cô Bắc, Q.1, Tp.HCM
(08) 3507.2986 -3507.2987 - 0933.75.95.95
e. Phân tích hiệu quả hoạt động.
         Các chỉ tiêu để đạt hiệu quả hoạtđộng:
-         Lợi nhuận trên tổng doanh thu: mứcđộ lợi nhuận so với khách hàng từng giai đoạnđể từđóđưa ra những biện pháp phù hợp.
-         Lợi nhuận trên sốlaođộng: cho phép nhà quản lýđánh giáđược năng suất lao động của các nhân viên giữa các thời kỳ khác nhau trong một năm hay cùng kỳ năm trước.
-         Lợi nhuận trên một giao dịch: cho biết quy mô của các giao dịch; tìm kiếm giao dịch có giá trị lớn.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét