Thứ Tư, 26 tháng 10, 2016

Nghề Môi giới BĐS - Kỹ năng giao dịch với khách hàng


a.     Kỹ năng giao dịch trực tiếp: ( gặp mặt )
b.    Kỹ năng thư thoại: thường xuyên email
c.      Nghệ thuật thu hút khách hàng

Kỹ năng giao dịch trực tiếp: ( gặp mặt )
          - Tầm quan trọng của giao dịch trực tiếp: sẽ giúp cảm nhận được về con người của khách hàng sau 30 phút đầu tiên gặp mặt.
          - Các dạng trao đổi thông tin: lời nói, chữ viết, ngôn ngữ thân thể.
          - Ngôn ngữ thân thể: tự tin hay không, nhận biết các dạng khác nhau. Người môi giới phải giữ 75% thời gian đối thoại nhìn thẳng vào mắt , bằng ngôn ngữ cơ thể để gây thiện cảm; thể hiện sự tự tin nhưng không quá.
          -  Lời nói: Rõ ràng, căn nhắc, giải thích cho họ hiểu đúng sự việc, không nên nghe điện thoại khi đang nói chuyện với khách hàng.
          - Quy tắc nắm bắt thông tin từ khách hàng:
Trích từ Chương trình đào tạo bất động sản
Khóa học Bất động sản - Chứng chỉ hành nghề Môi giới BDS Bộ Xây dựng
thuộc Trường Kinh tế - Tài chính và Bất động sản IEFA
131 Cô Bắc, Q.1, Tp.HCM
(08) 3507.2986 -3507.2987 - 0933.75.95.95
. Kiểm tra: thông tin của chúng ta và thông tin khách hàng đưa đến cho chúng ta đã được hiểu được đúng ý chưa? . Muốn vậy phải đưa ra những câu hỏi
. Giải thích: dựa trên câu hỏi , giải thích thông tin
. Kiểm soát những thông tin, xác nhận những thông tin ban đầu xem đã đúng hay chưa.
          - Kỹ năng nhận biết khách hàng mua.
-         Đối với khách hàng mà biết chắc chắn thì chuẩn bị kỹ hợp đồng để ký để không bị lỡ, không bị bất ngờ.
-         Khách hàng chậm rãi, chắc chắn, muốn xem nhiều BĐS khác nhau
-         một cách kỹ càng, cần thận, cụ thể thì phải kiên nhẫn.
-         Đối với khách hàng tỏ ra cái gì cũng biết là người hấp tấp, dễ bị kích động, kiêu ngạo, quá tự tin thì phải chịu đựng họ, tán dương họ.
Trích từ Chương trình đào tạo bất động sản
Khóa học chứng chỉ hành nghề Môi giới BĐS - Bộ Xây dựng
thuộc Trường Kinh tế - Tài chính và Bất động sản IEFA
131 Cô Bắc, Q.1, Tp.HCM
(08) 3507.2986 -3507.2987 - 0933.75.95.95
-         Khách hàng thích chi phối, làm chủ người khác thì người môi giới phải tìm cách điều hoà.
-         Khách hàng quá nhiệt tình, cái gì cũng thích, không tự quyết định được cái mình thích thì phải đưa ra cái…của họ

-         Khách hàng kín đáo: tránh đưa ra nhận xét , có thể do họ không biết cách trả lời trực tiếp với người môi giới thì phải nói chuyện về nghề nghiệp, gia đình, mối quan tâm của họ rồi dẫn dắt đến nhu cầu của BĐS.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét